Bitva dobojována: pamětní deska byla odhalena

Bitva dobojována: pamětní deska byla odhalenaBitva dobojována: pamětní deska byla odhalena

 Dne 13. 12. 2008 ve 14:00 se sešlo asi padesát lidí, aby uctili památku účastníka protikomunistického odboje, držitele Vyznamenání Zlaté lipy in memoriam Rudolfa Fuksy. Po mém krátkém přivítaní a rekapitulaci života a smrti Rudolfa Fuksy přišla řada na pana starostu města Chrastavy Michaela Canova a na jeho proslov. Po té jsem spolu s ním desku odhalil. Mimo jiné byla přítomna i Česká televize, která následně v hlavních Událostech na ČT1 odvysílala reportáž. Mé velké poděkování patří manželům Řehákovým - majitelům domu, kde Rudolf Fuksa žil, Ivanu Vydrovi za zhotovení desky, Jiřímu a Otakarovi Starhoňovým za pomoc při instalaci desky a starostovi Ing. Michaelu Canovovi za všestrannou podporu. Děkuji i mé rodině a mým přátelům bez jejichž podpory by se mi bojovalo o poznání hůře. PS: Když se ohlížím za mou několikaměsíční prací, ujišťuji se, že odpůrci desky vlastně nechtěně udělali Rudolfovi Fuksovi i mne reklamu, o které se nikomu ani nesnilo. Jak trefně poznamenal pan starosta ve svém projevu, neexistuje v současnosti slavnější Chrastavák než-li hrdina, bojovník za demokracii a svobodu – můj prastrýc RUDOLF FUKSA. Klaním se před jeho památkou a nesmírně si cením toho, že mým dětem budu moci dávat za vzor přímého rodinného příslušníka. 

Jindřich Šnýdl