Osadní výbor Vítkov

přehled činnosti v roce 2008

Osadní výbor Vítkov

Fotogalerie...

-         „Výhledy“ –  společná akce s KČT Chrastava dne 12. dubna 2008, opět bude 18. dubna 2009

-         další vybavení  hřiště -  zabudování pružinového koníku pro nejmenší děti

-         do altánu byly zakoupeny a ošetřeny nátěrem 2 ks zahradních lavic

-         provedeno dokončení střechy altánu (krytina, svody a žlaby)

-         pro lepší a bezpečný pohyb byla zpevněna plocha u stolu na stolní tenis zámkovou dlažbou

-         byl zajištěn a ukotven dřevěný domek se skluzavkou, součástí tohoto domku budou    2 ks houpaček pro malé děti

-         pro nejmenší je k dispozici ohraničený koutek s pískem pro výrobu dětských nápadů

-         bylo zajištěna skruž pro případné ohniště, tím se zamezilo rozdělávání ohňů na různých místech  areálu

-         do krytých autobusových čekáren byly namontovány lavičky a před čekárny byly instalovány odpadkové koše

-         ve spolupráci s místními myslivci, hasiči a sponzory byl uskutečněn velmi pěkný „Dětský den“ se spoustou atrakcí a s divadelním představením od místních obyvatel

-         byla zajištěna údržba hřiště (sekání trávy, nátěry zařízení, hrabání suchého listí, ale také postřiky proti křídlatce a dalším plevelům)

-         podařilo se zajistit jednání s místním šetřením ve věci nebezpečného sesuvu břehu Vítkovského potoka  na  některých místech nové komunikace Vítkova

-         je přislíbený nový autobusový spoj do Vítkova a zpět v odpoledních hodinách pro občany a školní mládež (cca 14:25 hodin)

-         do konce roku bude zabezpečena  akce pro děti „Mikulášská“, na  které se budou podílet zejména místní myslivci, hasiči a další sponzoři

-         také do konce roku by měly být vyrobeny 2 ks branek pro různé míčové hry na hřišti

Chtěli bychom poděkovat za spolupráci Městu Chrastava, Technickým službám Chrastava a.s., vítkovským myslivcům, hasičům a sponzorům. Těšíme se na další spolupráci a všem přejeme pěkné vánoční svátky, hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2009.

Členové Osadního výboru Vítkov

  Za OsV Vítkov - Jana Nováková