Dotace mikroregionu splnila svůj účel  

Dotace mikroregionu splnila svůj účel

Fotogalerie

Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko (jehož je Chrastava členem) získal v rámci programu POV DT 7 z grantového fondu Libereckého kraje dotaci v celkové výši 571 tis. Kč na projekty „Rozšíření infrastruktury mikroregionu – manipulační a parkovací plochy.“  Město Chrastava z této dotace získalo podíl ve výši 220 tis. Kč na (řečeno úřední mluvou) manipulační plochu u ZŠ nám. 1. máje, neboli na kompletní úpravu školního dvorku (jehož nevábný stav hyzdil nedávno zrekonstruovanou školu). Získaná dotace přesáhla 50 % potřebných celkových nákladů akce (zahrnující mj. zavedení zámkové dlažby), které představovaly celkem 393 tis. Kč. Akci realizovala firma Precys s. r. o.

V úterý 12. 12. 2008 se konalo slavnostní otevření školního dvorku za účasti představitelů Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, předsedkyně paní Jany Mlejnecké (starostky Chotyně) a pánů  Romana Slezáka (starosty Mníšku), Jaromíra Tichého (starosty Oldřichova v H.) a pana Jaroslava Müllera (starostu Nové Vsi), pedagogů (včetně bývalých ředitelů pana Bradáče a paní Páchymové) a  zhotovitele. 

Pro představitele sousedních obcí byl program doplněn o prohlídku klubovny turistického oddílu Perseus (bývalého domečku) a o nedávno zrekonstruovanou školní tělocvičnu, která byla navíc zcela nově ozdobena horolezeckou stěnou. Na závěr si všichni hosté užili moc pěkného kulturního programu, který pro ně připravili žáci školy ze svých nejlepších představení z vánočních besídek.

V Chrastavě dne 18. 12. 2008   

Michael Canov,  starosta