Velikonoce na Vísce

      

Tak, jak je každoroční tradicí, jsou velikonoce na Vísce vždy posunuty o jeden den dopředu, a to již na Velikonoční neděli. Tradice vznikla především kvůli chatařům, kteří tak měli možnost prožít tradiční Velikonoce ve svých domovech. Tento zvyk na Vísce přetrval až do dnešní doby, kdy počet trvale bydlících občanů již dávno překonal počet chatařů. Co je však ještě lepší, je to, že se k této tradici rádi přidávají i nově příchozí obyvatelé. A tak náš rok od roku početnější průvod opět prošel Vískou dům od domu a poctivě „vyšlehal“ všechny ženy a dívky, aby nám v tom dalším roce neuschly.

Ještě před tím, než jsme však vyrazili na koledu, jsme tento rok zorganizovali dvě jiné velikonoční akce. Ta první proběhla v sobotu odpoledne a jednalo se o výuku pletení pomlázek. Díky tomu, že bylo krásné odpoledne a slunce svítilo, sešli jsme se u pana Jiřího Suka na zahradě a pak již všichni pozorně naslouchali a především okukovali, jak se správně plete pomlázka. Na výběr bylo z několika možností, jako například klasická pomlázka z osmi proutků, nebo pomlázka „s košíčkem“, nebo i velmi hezká pomlázka z loupaných proutků. Po přibližně dvou hodinách si každý odnášel tu svou pomlázku a především pocit: „tak teď už konečně vím, jak na to“. Nutno podotknout, že výuky se ujal skutečný mistr, jehož pomlázky je možno vidět na několika výstavách a jedna se dostala až do daleké Austrálie.

A abychom den před pomlázkou využili skutečně celý, uskutečnil se v sobotu večer první ročník víseckého Velikonočního vajíčka, který byl proložen soutěží pro děti o nejhezčí velikonoční koledu. Jak je již zvykem, sešli jsme se v podvečer a všechny dámy a slečny s sebou přinesly své velikonoční výtvory. Aby byla zaručena objektivita, dostala každá své číslo a následně přítomní pánové hodnotili takzvaně „naslepo“. Jako přímý účastník mohu prohlásit, že se jednalo o skutečně velmi složité rozhodování, protože na všech výtvorech bylo vidět, že si účastnice daly záležet a stálo je to mnoho úsilí. Ještě než jsme vyhlásili vítězku, předstoupily před porotu přítomné děti všech věkových kategorií, aby zarecitovaly své velikonoční koledy. Tady bylo rozhodování ještě těžší a tak nakonec porota vyhlásila pouze jedno místo. Jak správně tušíte, umístili se všichni na místě prvním. A pak se již přistoupilo k vyhlášení vítězky. Tak, jako v každé soutěži, byl nakonec vítěz pouze jeden, ale ani to nemohlo zkalit radost ze společně prožitého dne. Co je však ještě lepší, je skutečnost, že na se prvních dvou místech umístily slečny mladší patnácti let. A tak to vypadá, že o zachování tradicí na Vísce nemusíme mít strach.

Nakonec bychom rádi poděkovali Městu Chrastava za finanční příspěvek z Grantu. Díky tomuto příspěvku budeme moci v tomto rozzářit ještě více tváří a zároveň začít pracovat na vylepšení životního prostředí na Vísce.

Petr Mácha ml.
Předseda Občanského sdružení Chrastavská Víska