Dětský den na Vísce

 

Tak, jak je u nás na Vísce dobrým zvykem, organizujeme tradiční akce v netradičních termínech. A tak jsme i Dětský den posunuli až téměř na samý konec školního roku a spolu s dětmi ho oslavili v sobotu 21. června. Tento rok jsme pro naše nejmenší připravili výlet po blízkém okolí spojený s plněním úkolů na celkem osmi stanovištích. A protože jedním z našich hlavních cílů je zachování a ochrana přírody, zahrnuli jsme mezi obvyklé disciplíny, jako je skákání v pytli a chytání rybiček, i disciplíny spojené právě s přírodou. V našem případě se jednalo například o poznání života mravenců, spojeného s možností vyzkoušet si nošení potravy do mraveniště na vlastní kůži (záda), nebo o poznávání rostlin, hub a zvířat, na která můžeme při procházkách lesem narazit, ale třeba i test znalostí, co do kterého kontejneru na tříděný odpad patří a co nepatří. A protože to dětem šlo moc dobře, byly právem odměněny za svou snahu sladkostmi a malými dárky. Na závěr jsme pro všechny přítomné připravili překvapení ve formě „člověče nezlob se“ s lidskými figurkami. Byla to opravdu veliká legrace a hru jsme si moc užili. Nakonec bych zde rád poděkoval všem, kdo nám s přípravou a konáním celé akce pomáhali, protože jich bylo opravdu hodně a všichni to dělali s velkým nadšením.

Petr Mácha ml.
předseda Občanského sdružení Chrastavská Víska
http://chrastavska-viska.webnode.cz