Zemřel pan Otakar Pohořalý

 

S hlubokým zármutkem oznamujeme úmrtí kolegy pana Otakara Pohořalého, který působil na Městském úřadě v Chrastavě jako referent Odboru výstavby a územní správy v letech od 1. 8. 1994 do 30. 11. 2007. Měl na starosti výkon stavebního úřadu pro obce Nová Ves, Mníšek a Oldřichov v Hájích.
Čest jeho památce.


Kolektiv stavebního úřadu v Chrastavě
Martin Janoušek, vedoucí OVÚS