Pokračuje oprava cest na hřbitově

V letošním roce jsme opět pokročili v projektu celkové regenerace prostoru městského hřbitova v Chrastavě. Nově byly vydlážděny 4 cesty a to boční cestičky hned za vstupem vpravo a vlevo, cesta od křížku vlevo a přístupová cesta k pomníčku mezi křížkem a domkem správce. Na dláždění byly použity žulové kostky, které byly získány z rekonstrukce chrastavského náměstí, kde v minulých měsících proběhla celková rekonstrukce.
Náklady na tuto akci byly z větší části hrazeny z rozpočtu města, ale podařilo se získat i prostředky z rozpočtu Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko z dotace poskytnuté z grantového fondu Libereckého kraje a to ve výši 50.000,- Kč. Celkové náklady byly více než 300. 000,- Kč.
V letošním roce chceme ještě stihnout další část regenerace zeleně, která by navázala na již proběhlou I. etapu, v rámci které byly staré lípy podél hlavní cesty nahrazeny novými a obnovit část stromořadí mezi křížkem a domkem správce hřbitova.

Chrastava 12.09.2018
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava