Hudební kouzelný kabaret v knihovně ve Vítkově

fotogalerie

 


V pondělí 27.2.2017 se knihovna ve Vítkově zaplnila do posledního místa. Pro děti z místní mateřské a základní školy si knihovnice paní Hana Matoušová připravila překvapení.
Se svým hudebním kabaretem plným kouzel a písniček na téma úrazy dorazil do knihovny kouzelník Karel Marcolli se svým hostem hercem a zpěvákem Dominikem Vrbou.
Pomocí interaktivní tabule a malovací show si děti zopakovaly barvy a jejich důležitost v dopravě a to vše za pomoci kouzel. Děti se dozvěděly základy silničních pravidel a první pomoci, kterou si mohly samy i vyzkoušet.
Akce se vydařila, všichni si to užili, pobavili se a zároveň se i naučili základy silničního provozu.
Velké díky patří paní Ivetě Horáčkové Delišové z Generali Pojišťovny,která měla pro děti připraveny odměny v podobě bublifuků, modelíny, kříd, reflexních pásek. Kouzelníkovi Marcollimu, D.Vrbovi, ale hlavně knihovnici paní Haně Matoušové za perfektně připravenou akci.

Knihovnu ve Vítkově je možné navštívit každé úterý od 13.30 do 16.30hodin.

Klára Sehnoutková