Paradýz se stane pro cyklisty konečně rájem

Tv Chrastava    

 

Jestli se u nás něco dlouhá léta opravdu nedařilo realizovat, tak to byla cyklostezka Paradýz z Chrastavy do Bílého Kostela. Snažili jsme se dosáhnout její realizace získáním dotace v rámci většího celku, proběhla mnohá jednání na Libereckém kraji i ve Statutárním městě Liberci. Velmi nadějnou se jevila v loňském roce žádost Euroregionu Nisa o Evropskou dotaci na akci Kolem kolem Jizerek, do které se zapojilo 20 českých a 20 polských obcí, ale která nakonec pro administrativní nedostatek v žádosti jedné z polských obcích nebyla schválena.

A tak jsme si společně s kolegou z Bílého Kostela Jiřím Formánkem řekli jednoho dne dost. Cyklostezka letos bude, i kdyby to mělo být bez dotace z našich vlastních prostředků. Což především v rámci Bílého Kostela je husarský kousek a důkaz jeho dosavadního skvělého hospodaření. Zatímco pro šestitisícovou Chrastavu se jedná o výdaj ve výši 2,4 mil. Kč, pro osmisethlavý Bílý Kostel o výdaj ve výši téměř 4 mil. Kč (Paradýz je na jeho straně delší).

Výše uvedené řešení však neznamená, že se předem vzdáváme dotací. Jak Chrastava tak Bílý Kostel se letos opět přihlásily do projektu Kolem kolem Jizerek a v případě jeho schválení, o čemž bude rozhodnuto do února 2018, by byla vyplacena dotace zpětně na již hotové dílo. A také jsme se obrátili se žádostí o dotaci na Liberecký kraj.

Ve středu 14. června 2017 došlo ke slavnostnímu podpisu smlouvy se zhotovitelem firmou Jostav, která vyhrála ve výběrovém řízení. A pokud vše půjde tak jak má, bude cyklostezka, spojující spřátelený Bílý Kostel s Chrastavou, do konce letních prázdnin hotova.


Chrastava 14.06.2017
Michael Canov, starosta města