Dvacet let školy ve Vítkově

 

fotogalerie     video TV Chrastava

Vítkovská škola oslavila ve čtvrtek 19. května 2016 své 20. výročí. U jejího vzniku před dvaceti lety stáli zejména bývalý pan starosta Petr Medřický, ředitelka mateřské školy ve Vítkově paní Marie Pilařová, která se později stala ředitelkou sloučeného zařízení a tehdejší místostarosta a současný starosta pan Michael Canov. Cesta to byla trnitá. Město Chrastava budovu dnešní školy odkoupilo od restituentů a rekonstruovalo s využitím státní dotace, jejíž získání bylo velmi časově náročné. Žádost se musela zpracovat velmi rychle a bezchybně. Podařilo se. Slavnostní otevření základní školy se konalo 16.12.1996, kdy v odpoledních hodinách byla škola předána panem starostou Medřickým k užívání vítkovským žákům. Události kolem vzniku školy jsme si společně s nimi připomněli.
Čas běží a je neúprosně spravedlivý ke všem. Školou prošla spousta žáků, pedagogů i nepedagogů. Mnozí z bývalých žáků se přišli do školy podívat již se svými dětmi, z nichž některé navštěvují naší mateřskou školku. Společně jsme zavzpomínali na začátky jejich školní docházky, prohlédli si školu a sledovali vystoupení dětí a žáků. Všem hostům se líbily básničky, písničky, hra na flétny, taneční i divadelní představení, které děti a žáci školy připravili s učitelkami. Dětem i všem zaměstnancům školy, kteří se tradičně na vystoupení podíleli děkuji. Děkuji také Městu Chrastava, které nám jako zřizovatel školy vychází vstříc. Škole přeji do budoucna hodně dětí, spokojené a pro svou práci nadšené pedagogy i zaměstnance školy.

Mgr. Romana Sobotková
ředitelka ZŠ a MŠ Vítkov