KPKP dorazilo do Chrastavy

Okénko starosty

KPKP o.p.s. si vyžádalo dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,  informace o platu, pohyblivých složkách, odměnách a náhradách výdajů vedoucích úředníků našeho městského úřadu. Požadované informace byly KPKP do týdne poskytnuty vedoucí mé kanceláře.

Kdo je to KPKP o.p.s.? Je to Krajské protikorupční pracoviště. Kdyby se jednalo opravdu o pracoviště krajské, a kdyby nebyla jeho struktura taková jaká je, poskytnutím požadovaných údajů by celá záležitost skončila a žádný článek na toto téma by z mého pera nevzniknul. Jenže ono je to jinak. Nejedná se o žádné krajské, natož pak protikorupční pracoviště, ale jedná se o zahnutý klacek, či spíše hodně pokřivený kyj, statutárního náměstka pro ekonomiku  primátora Statutárního města Liberce Jana Korytáře, který je současně lídrem v politice působící Změny (Změna, Změna pro Liberec, Změna pro Liberecký kraj atd.).

Jan Korytář je jediným či spíše dvojjediným otcem zakladatelem KPKP o.p.s. jako fyzická osoba a jako statutární zástupce Čmeláka – Společnosti přátel přírody, o.s., jak dokládá jím jediným podepsaná, a to hned dvakrát podepsaná, zakládací smlouva. V ní se dá dočíst, že zakladatelé mají společně (tj. Jan Korytář s Janem Korytářem) veškerá práva na jmenování a odvolávání orgánů společnosti tj. členů správní rady a dozorčí rady, jinými slovy KPKP 100 % ovládá (ve správní radě je navíc i další náměstkyně primátora statutárního města Liberce Karolína Hrbková).  Nutno dodat, že za dobu své činnosti KPKP metodou podivné  směsice pravd, polopravd, nesmyslných spekulací a vyložených blábolů rozeselo všude kolem sebe spoustu špíny a jediným místem, kde se zdá, že dokázali nezvratně, že korupce probíhá (jenom není jasné u koho) je samo pracoviště KPKP, kde jedni zaměstnanci obvinili jiného zaměstnance z korupce a vydírání a napadený zaměstnanec se naopak brání tím, že korupce probíhala u těch, kteří ho za korupci napadají.  

Považuji za naprosto nedůstojné, nepřijatelné a nemravné, aby statutární náměstek primátora Statutárního města Liberce vysával z měst a obcí (víme, že kromě Chrastavy se jedná i o Hrádek nad Nisou a lze předpokládat, že se jedná i o další města či obce) údaje o platech jejich  vedoucích úředníků. To, že tak činí skrytě přes jím 100 % ovládanou organizaci nic na této nedůstojnosti, nepřijatelnosti a nemravnosti nemění.  Hypotéza, že tak činí z důvodu, aby měl přehled o platech v nedalekých městských úřadech a on s takovouto informací mohl úředníky přetahovat k sobě na magistrát, je ještě tou lepší. Pravděpodobnější se jeví hypotéza, že se pokusí poskytnuté údaje zneužít v nějakém, pro KPKP tak typickému Eintopfu, aby ukázal, že někde berou více než jinde a tak úspěšně rozeštval všechny proti všem. 

V Chrastavě dne  03.02.2016                                                     Michael Canov – starosta


Přílohy:

Žádost KPKP   http://www.chrastava.com/starosta/kpkp/kpkp.pdf

Odpověď MÚ Chr. na žádost   http://www.chrastava.com/starosta/kpkp/mu.pdf  (bez přílohy)

Zakládací smlouva KPKP o.p.s.   http://www.chrastava.com/starosta/kpkp/smlouva.pdf

Otevřený dopis primátorovi   http://www.chrastava.com/starosta/kpkp/batthyany.pdf