Nařizuji: Nikdo nesmí krást, jenom já ano!

 

V pátek dne 18. září 2015 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky s velkou slávou schválen „nejkrásnější zákon“ o povinném zveřejňování smluv (pod sankcí jejich neplatnosti, pokud zveřejněny nebudou). Nutnost přijetí tohoto zákona byla odůvodňována potřebou transparentnosti a otevřenosti a především bojem proti korupci, ve zkratce řečeno nutností zabránit tomu, aby někdo kradl. Projekt protikorupčních organizací Rekonstrukce státu píše doslova: Nejkrásnější zákon zabrání kmotrům uzavírat cinklé smlouvy“.

Město Chrastava po vzoru Slovenska a Semil začalo již v roce 2013 zveřejňovat své smlouvy dobrovolně a zařadilo se tak mezi průkopníky. Proto bylo i jméno našeho města používáno v argumentaci těch, kteří tento zákon, který si pro svoji jednoduchost a zároveň účelnost, efektivnost a smysluplnost, získal označení „nejkrásnější zákon“, prosazovali. Zavedení tohoto zákona do praxe, pokud se na Chrastavu vztahuje, tak nepřinese úřednickému aparátu našeho města žádnou podstatnou změnu, maximálně nějaké technické vypilování dle detailů přijatého zákona. Pokud se snad na Chrastavu nevztahuje, budeme stejně zveřejňovat smlouvy i nadále dobrovolně (z důvodu administrativní zátěže dostaly malé obce výjimku, protože v tuto chvíli ještě nemám přesné znění zákona k dispozici, nevím, zda Chrastava dle tohoto zákona spadá či nespadá pod definici malých obcí).

Obecně však platí, že pokud někdo někomu něco nařizuje, musí jít sám příkladem. A právě tato elementární zásada byla poslaneckou sněmovnou tím nejhrubším způsobem poplivána a pošlapána. Poslanecká sněmovna PČR sice schválila zákon, kde nařídila zveřejňování smluv veřejným orgánům tj. mj. ministerstvům, krajům a větším obcím, ale na návrh poslance Miroslava Kalouska 151 hlasy ze 171 přítomných schválila výjimku sama pro sebe tj. pro Poslaneckou sněmovnu (sic!). A k tomu přibalila Senát, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad Kancelář prezidenta a Kancelář veřejného ochránce práv, tedy ty nejdůležitější instituce v této zemi, které tvoří zákony či bdí nad jejich dodržováním.

Ptám se tedy parafrázujíc výrok Rekonstrukce státu: Kde nejkrásnější zákon nezabrání kmotrům uzavírat cinklé smlouvy?“

Pro platnost „nejkrásnějšího zákona“ je třeba ještě vyjádření Senátu PČR a prezidenta republiky. Postarají se o nápravu?V Chrastavě dne 18.09.2015

 Ing. Michael Canov, starosta Chrastavy