Informace o způsobu hlasování při volbách do zastupitelstva města Chrastava

 

HLASOVACÍ LÍSTEK JE VYTIŠTĚN OBOUSTRANNĚ!!

Hlasovací lístek obsahuje celkem 6 volebních stran

 

3 možnosti úpravy hlasovacího lístku a způsobu hlasování: 

1. označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva (19 členů).

   nebo

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujete, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva je voleno (19 členů)

   nebo 

3. Kombinovat oba dva předchozí způsoby, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečcích před jménem dalšího kandidáta, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik jich zbývá do počtu členů zastupitelstva (19 členů).

 

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky (ta bude voliči předána při příchodu do volební místnosti), hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

 

Vzor hlasovacího lístku zde