Ženy na kandidátkách - teorie a praxe

http://canovm.sweb.cz/

V jedné nejmenované vládní straně si straníci rozhodli v celostátním referendu, že na kandidátkách musí mít povinně alespoň 40% žen. Hezká teorie. Stačí se jen podívat, jak jí dodržují v praxi.

U nás u Starostů pro Liberecký kraj (kandidátka č. 5) si na žádné kvóty nehrajeme, u nás se schopné ženy prosadí i bez nich a právě bez nich. A v následujících řádcích se Vám čtenářům Chrastavských listů ženy kandidující za hnutí Starostové pro Liberecký kraj představují i osobně:

03. Zita Václavíková (místostarostka města)
Narodila jsem se v Turnově, ale v 6-ti letech jsme se přestěhovali do Chrastavy a zde od té doby, s přestávkou pár let, žiji stále. Léta jsem pracovala v kultuře a od komunálních voleb v roce 2010 pracuji jako místostarostka města. V této funkci mám zejména na starosti školství, kulturu a sport, Sbor dobrovolných hasičů, práci s osadními výbory Vítkova a Andělské Hory, honitby, neziskové a zájmové organizace, spolupráci s partnerskými městy a další. Je to práce zasahující všechny oblasti života ve městě a jsem šťastná, že jsem mohla přispět k dobrému dílu. Do minulých komunálních voleb jsem šla s mottem: Chrastava je náš domov – tak ať se nám zde dobře žije“ a jdu s ním i do voleb 2014. Starat se o  svůj domov a snažit se ho zvelebovat je pro mne tou nejlepší prácí a zároveň i odměnou.

04. Mgr. Kateřina Rožcová (ředitelka základní a mateřské školy)
Jsem vdaná, mám dvě děti. V současné době pracuji jako ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Rynolticích. Myslím si, že za čtyři roky, které jsem strávila v zastupitelstvu se v Chrastavě povedl pořádný kus práce. V dalších letech budu podporovat spolky a kluby pracující s dětmi. Dále budu bojovat za rekonstrukci základní školy u kostela. Chtěla bych vymýtit drogy a násilí. Další volební období nás čekají, dle našeho programu, také velmi náročné úkoly. Ráda bych, aby se lidem v našem městě žilo příjemně a ještě lépe, kdyby se do Chrastavy chtěli stěhovat další a další noví spoluobčané. Vím, že v naší povaze je běžné kritizovat a pomlouvat, přesto bych chtěla všem poděkovat a poprosit o toleranci a trpělivost. Všechno nejde mít hned.

07. Miloslava Šírová (ředitelka školní jídelny)
Vždy jsem pracovala v zastupitelstvu města ráda pro občany našeho města. V minulém období jsem sice kandidovala, ale do zastupitelstva jsem se nedostala. O to větší chuť do práce zastupitelky mám nyní. V případě, že bych uspěla, zajímala bych se nejvíce o vše co se týká školství a také seniorů, neboť právě s dětmi a seniory se nejvíce profesně stýkám jako ředitelka školní jídelny. A také bych ráda spojila příjemné s užitečným nebo-li pokud budu zvolena členkou zastupitelstva, ráda bych působila na svatbách jako oddávající. Svoji kandidaturou také podporuji současné vedení města, budu proto také moc ráda, pokud voliči dají hlas celé kandidátce Starostů pro Liberecký kraj.

09. Petra Kopecká (THP, vedoucí turistického oddílu)
Jsem 18 let vdaná, s manželem máme dvě děti ve věku 16 a 13 let. Narodila jsem se v Liberci, kde jsem vystudovala SPŠSE obor strojírenství. Od 23 let bydlím v Chrastavě a v současné době zde i pracuji v chrastavské firmě WMA Glass, s.r.o., kde připravuji podklady pro výrobu. Ve svém volném čase spolu s manželem a přáteli pracuji jako vedoucí turistického oddílu Perseus. Snažíme se zde celoročně nabídnout dětem od třetích tříd smysluplnou zábavu pro jejich volný čas. Pořádáme letní a jarní tábory. Ráda jezdím na kole a na vodu, baví mě práce s lidmi.

13. Lee Loučků (obráběč)
Narodila jsem se roku 1990. Vystudovala jsem Střední odbornou školu pedagogickou v Liberci. Většina z Vás mě zná jako Jana Loučku, příslušníka městské policie Chrastava, kde jsem téměř 2 roky působila. Nyní mě živí ruce v Hrádku nad Nisou, ale tak jako jsem vždy žila, stále žiji v Chrastavě a to od mého narození. Do komunálních voleb pro období 2014-2018 vstupuji s heslem „Dobré ráno“. Důvodem, proč jsem se rozhodla kandidovat do zastupitelstva, je především nynější zastupitelstvo samo. To zůstává delší dobu statické, neměnné a v neposlední řadě ne příliš aktivní. Cítím, že potřebuje změnu a to z pohledu občana. Tu a tam zaslechnete přinejmenším zajímavé názory přímo od našich zastupitelů, jenže kdesi bokem, v ústraní a jen tak mezi řečí hospodských témat. Málokdy se však názory jich samotných dostanou až na zastupitelstvo a vůbec spatří „světlo světa“. Jsem toho názoru, že své myšlenky a idey, byť idealistické je potřeba přednášet tam, kde to může být něčemu prospěšné. Tedy na zastupitelstvu a ne mezi čtyřma očima s kamarády u piva. Rozvířit diskuzi nebo vnuknout nápad. Každé málo je lepší, než zarytě mlčet a držet se myšlenky: „Proč se mám snažit, když mě stejně přehlasujou?“ Já osobně chci do zastupitelstva přinést svůj elán a někdy až utopické vize. Ne pro jejich naplnění, ale pro vnesení trošky života do mdlého zvedání rukou. Dále nové, mladší, leč nezkušené pohledy na chod a správu města. Chrastava není městem pouze pro lidi středního a staršího věku. Zastání mládí mi tu schází a i to je důvodem kandidatury. Nejsem politik a tak nebudu slibovat hory doly, ale jedno slíbit mohu. Mohu slíbit, že se maximálně vynasnažím probudit zastupitele k životu, k diskusím a k větší aktivitě jich samotných. Domnívám se totiž, že to je ten první krok nutný ke krokům dalším pro zlepšování kvality života v Chrastavě. Ale to už posuďte sami.

14. Ing. Markéta Sochorová (ředitelka výchovného ústavu)
Narodila jsem se v Brně, kde jsem i absolvovala gymnázium se zaměřením na matematiku, fyziku a programování. Po maturitě, v roce 1988, jsem začala studovat na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci a už jsem zde zůstala. Před 24 lety jsem se vdala a s mým manželem Martinem máme dva kluky, Jakuba a Adama. Od roku 1999 pracuji ve Výchovném ústavu, zde v Chrastavě, poslední čtyři roky coby ředitelka. Práce je to pestrá a zajímavá, i když psychicky dost náročná. Proto potřebuji i ventily, kterými upouštím stres a napětí. Kromě svojí rodiny mám ráda procházky s mými psy, často se vrtám v  zahrádce a taky ráda lyžuji, jezdím na kole a provozuji turistiku. K lásce ke zvířatům a sportu v různých podobách vedeme s manželem od malička i naše děti. Přiznám se, že nejsem žádný velký politik a nechci být ani členem žádné politické strany, ale když mě před čtyřmi roky oslovil současný starosta, pan Ing. Michael Canov, zda bych jej nepodpořila a nestala se členkou jeho volebního týmu, moc jsem neváhala. Byla jsem už tehdy přesvědčená o tom, že pro to, aby Chrastava byla městem, kde se lidem hezky žije, již hodně udělal a že ještě hodně udělat může. Potvrdil mi to během celého právě probíhajícího volebního období, obzvlášť v době povodní asi nejen mě dokázal, že má cit, intuici a umí řešit krizové situace. A právě proto jsem se rozhodla jej s klidným svědomím podporovat a pomáhat mu i nadále.

15. Eva Přibylová (nezaměstnaná)
Narodila jsem se a vyrostla v Chrastavě. Bydleli tady moji rodiče (Šťovíčkovi), moji prarodiče , bydlí tady syn s rodinou. Můj bratr na MÚ pracoval na stavebním oddělení. Momentálně jsem nezaměstnaná a hlídám dvouletého vnoučka , tak aby do práce mohl syn a snacha. Budu žádat o předčasný důchod. Snažím se již několik let spolupracovat s úřadem a naším panem starostou na věcech, které se mě v Chrastavě nelíbí a pro které se vždy našlo nějaké řešení. Podařilo se obnovit a otevřít hřiště, nejen pro mládež, ale i pro ty nejmenší v dolní Chrastavě ( za Majbou ) , kde se kdysi nacházela dvě antuková hřiště na volejbal. V parku pod kostelem vyrostl pro malé děti domeček se skluzavkami. Ale je ještě mnoho věcí, které mě v Chrastavě chybí, vadí, nelíbí se. Proto nabídku pana starosty na kandidátku do zastupitelstva jsem neodmítla, ale uvítala. Nechci a nebudu slibovat, co vše změním a o co budu bojovat . Pokud budu zvolena, budu v zastupitelstvu nováček , ale sama o sobě můžu tvrdit, že za svým názorem vždy stojím.Chtěla bych, aby se nám všem v Chrastavě dobře žilo a bydlelo. Volební program 2014 – 2018 – Starostové pro Liberecký kraj se mě líbí, s body programu souhlasím a bylo by krásné, kdyby se vše podařilo splnit.

16. Danuše Husáková (manažer, předsedkyně TJ Spartak)
Bydlím od mládí v Andělské Hoře. Mám za sebou bohatou praxi v administrativě a ve vedení společnosti, která provozuje inženýrské sítě v bývalém průmyslovém areálu ELITEX. Není mi jedno, co se kolem mne děje a chci mít možnost některé věci ovlivnit. Kromě kultury se zajímám o sportovní dění ve městě. Několikátým rokem jsem členem výkonného výboru TJ Spartak Chrastava a v současné době předsedou TJ. Jako všechny oblasti i tato oblast sportu se mění a vzhledem k tomu, že TJ je samostatným právním subjektem a má majetek, je nutno se o tento majetek neustále starat. Bez významné spolupráce s Městem to však do budoucna nepůjde. Velmi pozitivně hodnotím výstavbu „multifunkčního hřiště“, které financovalo ze svých prostředků Město Chrastava v roce 2013. Teprve nyní při používání tohoto sportoviště vidíme, jak takovýto typ sportoviště Chrastavě opravdu chyběl. Bez sportu v jakékoliv podobě si život nedovedu představit. Ráda bych přispěla svými zkušenostmi k dalšímu rozvoji sportovního zázemí ve Městě a okolí tak, aby sportoviště sloužilo pro všechny skupiny obyvatel, jak pro organizované sportovce, tak i neorganizované a hlavně mládež. Věřím, že v dohledné době se podaří ve spolupráci s Městem i modernizace sportovní haly Turpišova 292, která je součástí života v Chrastavě již 30 let a pro další sportovní život Města je nezbytná.

17. Kateřina Pokorná (manažer, podnikatelka)
Jsem vdaná a mám dvě děti (17 a 14 let). V současné době se snažím manželovi pomáhat v rozvoji rodinné firmy v několika oborech. Proplétat se džunglí soukromého podnikání je běh na dlouhou trať a já bych chtěla podpořit živnostníky v Chrastavě, aby se jejich firmám dařilo. 

18. Alena Štěchová (zdravotní sestra)
Pracuji jako zdravotní sestra u lůžka v Nemocnici Liberec.Jsem členkou bytové a sociální komise.Baví mě práce s lidmi a pro lidi.
Mezi mé koníčky patří práce na zahradě,houbaření a cyklistika.Také se zajímám o kulturu a sport.
Myslím,že je správné podporovat malé sportovní oddíly a zájmové kluby, ale stejně důležité je budovat a udržovat veřejná sportoviště a parky.
Z tohoto pohledu jsem ráda,že je v letních měsících v provozu městské koupaliště. Dále bych uvedla modernizaci chrastavského kina s bohatou nabídkou filmů pro všechny věkové kategorie a také vybudování odpočinkového parku v Bílokostelecké ulici. Toho co povedlo v minulém volebním období je mnohem víc.Volte nás a podpoříte další rozvoj našeho města.  

N4. Karin Cinibulková (tlumočnice v důchodu)
V Chrastavě žiji od prosince 1969. Celkem 40 let jsem pracovala v zahraničním obchodě. Po odchodu do důchodu jsem byla oslovena panem starostou Ing. M. Canovem zda bych nechtěla pracovat pro Město Chrastava v oblasti kultury a společenského života. Nabídku jsem přijala a pracovala jsem v této oblasti 10 let. Zkušenosti  s partnerskými městy jsem získala  díky mým jazykovým znalostem. Všechny tyto znalosti a zkušenosti bych chtěla i nadále využít pro blaho našeho města. 

V Chrastavě dne 22.09.2014 Kandidáti politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj