Výhledy z Výhledů, historie a současnost

   

video TV Chrastava

Výhledy, zalesněný kopec nad Vítkovem s vrcholem ve výšce 569 m.n.m., stojící na hranicích s Polskem a pro obě strany důležitý orientační bod. Již v minulosti poutal tento vrchol pozornost místních obyvatel a tak již v roce 1864 zde byl umístěn trigonometrický bod, dodnes sloužící při tvorbě map.V roce 1872 byla na Výhledech otevřena restaurace s vyhlídkou, jenž se stala oblíbeným výletním místem pro obyvatele na obou stranách hranice (tehdy ještě Německé císařství „Deutsches Reich“, kdy řeka Nisa tvořila hranici mezi Saskem, Pruskem a Rakousko - Uherskem).
Bohužel dějinné zvraty zapříčinily po 2. světové válce devastaci tohoto místa, zejména po vyhoření původní restaurace, která již nebyla obnovena.
Genius loci místa ovšem zůstal a po otevření hranic se vrchol Výhledů stal opět místem setkávání obyvatel, dnes již 3 států – České republiky, Německa a Polska.
Právě skutečnost, že Výhledy jsou místem setkávání obyvatel 3 států, dala vzniknout projektu „Stanice pro pozorování životního prostředí na Výhledech“, podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Fond mikroprojektů Cíl 3 OPPS 2007 – 2013 prostřednictvím Euroregionu Nisa.
V rámci projektu vznikla nad skalním útvarem na vrcholu Výhledů dřevěná novostavba pozorovací stanice, ze které bude nejen výhled do české části pohraničí, ale zejména poskytne návštěvníkům možnost pozorovat místní faunu a pořizovat o zjištěných skutečnostech záznam. Na vyhlídkové plošině bude umístěna vícejazyčná tabule se seznamem a fotkami nejčastěji se zde vyskytujícího ptactva. Všímaví pozorovatelé budou moci porovnat své „vizuální“ úlovky se seznamem a do připravené knihy zapsat své poznatky, případně další postřehy. Zapsané údaje budou pracovníky úřadu zpracovány a vyhodnoceny.

Celkové náklady projektu jsou 10.925  €, výše dotace činí 85 % uznatelných nákladů (9.286  €).

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM