Proč usiluji o volbu Starostů pro LK jedním velkým křížkem

http://canovm.sweb.cz/

 

Předem podotýkám, že si vážím každého jednotlivého hlasu i jednoho jediného jedince z naší kandidátky při volbě jinak kandidátů od konkurence. 

Ale přesto, rozhodující bude volba těch, kteří zakřížkují naši kandidátku jedním velkým křížkem, taková je prostě volební matematika, jen ta přinese naší kandidátce Starostové pro Liberecký kraj to, o co usilujeme, a sice vítězství a velkou pravděpodobnost opětovného zisku místa starosty a dalších míst v radě města.

Usiluji o tento postup přesto, že tím můžu způsobit, že někdo z kolegů může získat více křížků než já jako lídr (což nemusí působit opticky dobře).

Příklad: Z 11ti voličů bude 10ti záležet na tom, abych se stal opětovně starostou a protože budou vědět, že toho nejlépe dosáhnou, když dají u SLK jeden velký křížek, dají nám ho (SLK tak získá 19x10 = 190 hlasů, každému z kandidátů jich bude připsáno 10), a to přesto, že pan/í XY bude těmto 10ti voličům zcela lhostejná či pro ni budou mít dokonce záporné hodnocení. Jedenáctý volič nechce, abych byl starostou, ale zato má sympatie k panu/paní XY a chce, aby se dostal/a do zastupitelstva. Dá tedy křížek jen u jména XY. Celkovým výsledkem bude, že já budu mít hlasů 10, zatímco pan/í XY hlasů 11. Opticky tedy voliči budou chtít do zastupitelstva spíše pan/í XY než mě jako lídra, přestože skutečnost byla zcela jiná. Přes tuto optickou nepříjemnost bude mně tento postup mnohokrát milejší, než kdyby těch prvních 10 voličů dalo křížek jen u mě jako lídra. Pak bych sice „porazil“ pana/paní XY z vlastní kandidátky 10:1, ale co z toho, kdyby to znamenalo, že strana jako celek namísto 191 (10 x 19 + 1x 1) hlasů jich získala jen 20 (1 x 19 + 1 x1) a tím pádem jen minimum (pokud vůbec nějaké) mandátů.

Pokusím se i o ilustraci příkladem, který se stal v roce 2010 v Žacléři, odkud pocházím. Lídr kandidátky Sdružení ODS, NK starosta Miroslav Vlasák (můj spolužák ze základky a celoživotní kamarád) získal rekordní počet hlasů 904, zatímco jeho konkurent z kandidátky SNK a SNK ED Jaroslav Venhauer (taktéž můj kamarád z dětství) počet hlasů jen 660. Kdyby záleželo jen na hlasech pro lídry, vyhrála by Vlasákova strana na mandáty asi tak 7:4, jelikož však rozhodují hlasy pro všechny, Vlasák naopak prohrál 6168:6447 (naštěstí pro něj, porážka o fous neznamenala prohru i na mandáty, ty skončily 5:5). Jak je to možné? No proto, že za Vlasákem (904) měli další 432, 276, 298 atd., zatímco za Venhauerem (660), 599, 412, 553. A tak, přestože je zcela evidentní, že si voliči přáli za starostu Vlasáka, vítězem udělali Venhauera. Systémovou prapříčinou je to, že náš volební systém neumožňuje voličům přímou volbu starosty. A tak, pokud voliči usilují o volbu toho svého starosty, mají šanci jedině při převažující volbě celé kandidátky nikoli v zakřížkovávání osamoceného lídra.
Samozřejmě jsme při sestavování celé kandidátky velmi dbali na to, aby odbornost kandidátů pokryla co nejširší spektrum, aby to byli lidé zodpovědní a svědomití, různého věku, muži a ženy, osobnosti, aby se co nejméně stávalo, že by někteří z nich byli pro voliče nepřijatelní. Učinili jsme zkrátka maximum, aby co největší počet voličů mohl s klidem volit naši kandidátku Starostů pro Liberecký kraj č. 5 jako celek.

V Chrastavě dne 6. října 2014, Michael Canov – lídr chrastavské kanditátky Starostové pro Liberecký kraj