Město usiluje o levnější elektřinu a plyn pro občany

Zastupitelstvo města Chrastavy schválilo na svém zasedání v pondělí 15. dubna 2013 pod číslem usnesení 2013/03/XVI záměr připravit pro občany města Chrastava možnost účasti na e-Aukci energií (elektřina, plyn) pro jednotlivé domácnosti a pověřilo radu města zajistit organizaci akce. Na realizaci usnesení se již usilovně pracuje. Bližší informace poskytnou naši pracovníci.

V Chrastavě dne 17. 4. 2013 Ing. Michael Canov, starosta města

 

podrobnější informace  ....článek  zde     ....video TV Chrastava