Přehled akcí v muzeu a galerii v roce 2011

 

   

Výstavy v galerii

LEDEN 2011  „Povodeň očima dětí“, kresby vystavovali žáci ZŠ Chrastava
 ÚNOR 2011 „Historie zimních sportů“, exponáty zapůjčilo Krkonošské muzeum Jilemnice – ředitel PaedDr. Jan Luštinec, firma Sport Závora, Sportovní klub Ještěd Liberec, Lyžařský oddíl Chrastava
BŘEZEN 2011 „Židé v boji a v odboji“, putovní výstavu zapůjčilo Sdružení židovských odbojářů a vojáků v Praze, pí Benešová a pí Krchovová
DUBEN 2011 „Akvarely a ruční výrobky Blanky Klímové“ ze švédského Malmö. Součástí výstavy je ukázka prací klientů Oblastní charity Liberec. Domovy pro matky v tísni : Domov sv. Anny a sv. Moniky a Domov pro seniory sv. Vavřince Chrastava. Obě výstavy prodejní
KVĚTEN, ČERVEN 2011 „Inspirace“, práce žáků ZUŠ Liberec – pobočka Chrastava, pod vedením pí uč. Ivany Vykypělové
ČERVENEC 2011 „Dřevěné hračky“ firma Detoa Albrechtice s.r.o.
SRPEN 2011 „Chrastava – „ROK POTÉ“, povodeň 7.8.2010 očima Jany Zahurancové, doplněné fotografiemi ze soukromých archívů obyvatel Chrastavy
ZÁŘÍ 2011 „150 let Sokola“ – Sokol Chrastava, p. Josef Mácha, pí Miluše Šírová
ŘÍJEN - LISTOPAD 2011 „Oznamuje se láskám vaším“ – výstava svatebních fotografií 19. a 20. století a vše okolo svateb
LISTOPAD – PROSINEC 2011 „Tradiční vánoční výstava s betlémy “ spojená s prodejem výrobků Oblastní Charity Liberec – Domovy pro matky s dětmi v tísni (Domov sv. Anny a sv. Moniky) a Domov pokojného stáří sv. Vavřince Chrastava a Domov pro mentálně postižené Liberec – Harcov. Betlémy zapůjčili p. J. Smolík, pí J. Zahurancová, pí A. Vydrová, pí M. Janoušková
Chrastavský betlém z historických figurek sestavil p. V. Janeček.

Městské muzeum a městskou galerii v roce 2011 navštívilo cca 1200 návštěvníků.

Hudební vystoupení na vernisážích :

4. leden – pěvecký soubor ZŠ „Jiřičky“ a recitační kroužek ZŠ
1. duben – hudební doprovod na kytaru  p. František Bouda
2. srpen – vystoupení písničkáře p. Míry Michálka
3. říjen – hudební doprovod na flašinet p. Václav Janeček
2. prosinec – hudební doprovod na kytaru a zpěv pí Marie Hájková a p. František Bouda 

AKCE V MUZEU A GALERII

Muzeum bylo otevřeno v červnu roku 1996 a je v něm stálá expozice o historii Chrastavy a okolí.

4. 1. 2011   – Vernisáž výstavy
11. 1. 2011 – Přednáška p. PhDr. Fr. Vydry o historii Chrastavy – 6. B. - 21 žáků
26. 1. 2011 – Přednáška p. PhDr. Fr. Vydry o historii Chrastavy 4.A. – 21 žáků
                      Schůze rady SPHMCH
                      Schůze výboru odboru KČT
                      Návštěva výstavy ze ZŠ – sedm tříd (131 žáků) a jedna třída družiny (17 dětí) 
1. 2. 2011  –  Vernisáž výstavy
19. 2. 2011 – Setkání členů SPHMCH se sedmi polskými přáteli z „Bractwa Ziemi Bogatyňskiej“
                      Návštěva výstavy ze ZŠ – dvě třídy ( 37 žáků) a jedna třída družiny ( 19 dětí)
1. 3. 2011   – Vernisáž výstavy
24. 3. 2011 – Beseda studentů Hotelové školy Hergessll Liberec s p. PhDr. Františkem Vydrou
                      Schůze rady SPHMCH
                      Schůze výboru odboru KČT
                      Návštěva výstavy – pět tříd (81 žáků) ZŠ
1. 4. 2011   – Vernisáž výstavy
20. 4. 2011 – Návštěva výstavy dvou tříd ZŠ (39 žáků)
2. 5. 2011   – Vernisáž výstavy
18. 5 . 2011 – Návštěva členů z Bractwa Ziemi Bogatyňskiej, setkání se členy SPHMCH
25. 5. 2011 – Návštěva 25 žáků s jejich učiteli z partnerského města Eichsttätu
3. – 5. 6. 2011 – Chrastavské slavnosti –Muzejní noc – 53 návštěvníků
1. 7. 2011   – Vernisáž výstavy
2. 8. 2011   – Vernisáž výstavy
2. 9. 2011   – Vernisáž výstavy
21. 9. 2011 – Natáčení TV GENUS v městské galerii
30. 9. 2011  - Návštěva 17 dětí z MŠ Revoluční ul.
3. 10. 2011 – Vernisáž výstavy
5. 11. 2011 – Návštěva zastupitelů a představitelů partnerského města Lwówek Ślaski 
30. 11. 2011 – Soutěž osmi žáků sedmých tříd ZŠ „Poznávání historie Chrastavy a okolí“
2. 12. 2011 – Vernisáž výstavy
8. 12. 2011 – Návštěva 15 dětí z MŠ Luční ulice 
19. 12. 2011 – Návštěva osmi dětí z Dětského a mateřského centra „Domeček“ z Bételu
21. – 22. 12. 2011 – Návštěva pěti tříd ZŠ (101 žáků) na výstavě betlémů 
s ukázkami vánočních zvyků a povídání o vánocích – zajistila pí Jitka Marxová

2012


3. 1. 2012   – instalace putovní výstavy „Českosaské Švýcarsko“ ve spolupráci se „Společností pro Lužické hory“ a jejich partnery z „Národního parku Saské Švýcarsko“
5. 1. 2012  – vernisáž lednové výstavy 
10. 1. 2012 – Přednáška o historii Chrastavy p. PhDr. Fr. Vydry – 4.B. – 21 žáků
25. 1. 2012 – Setkání členů SPHMCH se členy polského „ Bractwa Ziemy Bogatyňskiej“
30 - 31. 1. 2012 – instalace výstavy „60 let chrastavského oddílu řecko-římský zápas“, trenér Alois Stahoň