Taktické cvičení jednotek požární ochrany – evakuace objektu při požáru domu s pečovatelskou službou v Chrastavě

Dne 22. 9. 2009 v 16:00 hodin proběhlo taktické cvičení jednotek požární ochrany v domě s pečovatelskou službou v Chrastavě v Bílokostelecké ulici. Jednalo se o nácvik evakuace a záchrany starších osob z vyšších nadzemních podlaží budovy, kdy byl simulován požár bytu, zadýmením zdravotně nezávadnou mlhovinou. Taktického cvičení se dobrovolně zúčastnilo 26 seniorů z domu s pečovatelskou službou a z tohoto počtu bylo 16 osob evakuováno za pomoci křísícího přístroje ( tj. maska). Celému cvičení předcházela důkladná příprava, a to již 2 měsíce před plánovanou akcí. Dne 1. 9. 2009 proběhla přímo v domě s pečovatelskou službou informační schůzka se seniory, kde byli podrobně seznámeni vedoucím cvičení panem Bc. Jaromírem Mottlem a velitelem zásahu panem Janem Bendou s průběhem nácviku evakuace a záchrany osob. V dalších dnech zaměstnanci pečovatelské služby individuálně seznamovali seniory s podrobnostmi evakuace.

Ti, kteří se nechtěli zúčastnit cvičení ze zdravotních či jiných důvodů, opustili DPS s rodinnými příslušníky v dostatečném časovém předstihu před začátkem akce.

Evakuované osoby byli postupně hasiči převáženy do evakuačního místa, kterým je školní jídelna v Turpišově ulici v Chrastavě, kde jim bylo nabídnuto malé občerstvení a pod dohledem zaměstnanců odboru pro záležitosti občanů MěÚ zde setrvali do následného odvozu zpět do pečovatelského domu. Před návratem obyvatel byl celý objekt odvětrán a překontrolován. Reakce zúčastněných byly pozitivní, senioři pochopili smysl a důležitost celého nácviku.

Akce se zúčastnilo pět hasičských sborů - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí: Chrastava, Hrádek nad Nisou, Machnín, Růžodol.

Zaměstnanci odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava by chtěli touto cestou poděkovat všem zúčastněným seniorům za vřelou spolupráci při cvičení a dále i hasičským sborům za organizaci taktického cvičení při požáru, které bylo přínosné pro případné nebezpečné situace.

Hana Urbanová - vedoucí OZO

Fotogalerie